Draagt u Cimarosa vzw een warm hart toe en bent u geïnteresseerd om mee na te denken over  programmatie en werking, dan kan u “vast” lid worden van onze vzw.
U betaalt hiervoor € 50,-.
Na de aanvaarding van uw lidmaatschap door de raad van bestuur, krijgt u tevens stemrecht op de algemene vergadering.

Ook elke donatie is welkom!
Voor alle info hierover kan u terecht bij  janroggen@cimarosa.be