Ik ben geïnteresseerd maar heb nog enkele vragen... U vindt op de website de reeds beschikbare info in verband met reisprogramma, muzikaal programma, accommodatie, deelnameprijs,...
Mocht u geïnteresseerd zijn in een reis maar toch nog inhoudelijke vragen hebben, neem dan contact op met Hilde Matthys (09/ 223 37 40  -  hildematthys@cimarosa.be).
Zij zal u in de mate van het haalbare informeren of eventueel doorverwijzen naar de reisleider van de reis waarin u geïnteresseerd bent.
Op de voorbereidende vergadering ontvangt u een uitgebreide map met meer info over het muzikale programma, het reisprogramma e.d.

Hoe schrijf ik me in voor een reis?

Wanneer u geïnteresseerd bent in een reis, neemt u contact op met het secretariaat van Cimarosa (hildematthys@cimarosa.be of 09/ 223 37 40. U ontvangt dan een inschrijvingsformulier dat u bezorgt aan A1 Reizen.

Dit kan:
- via post
A1 Reizen

Bredabaan 459
2930 Brasschaat
- via mail: muziekreizen@A1Reizen.be

U ontvangt dan van A1 Reizen een bestelbon, een voorschotfactuur en een voorstel voor een annulatieverzekering.

Wanneer de interesse voor een reis groot is, bepaalt de datum van overschrijving van de voorschotfactuur aan A1 Reizen of u al dan niet mee op reis kan.


Wat zijn de noodzakelijke gegevens voor inschrijving? De reis waarvoor u u inschrijft.

Uw voornaam en familienaam zoals vermeld op uw identiteitskaart.
Uw geboortedatum.
Uw adres met telefoonnummer en eventueel een e-mailadres

Of u een éénpersoonskamer wenst en de toeslag hiervoor betaalt..

Of u verkiest (indien mogelijk) een kamer te delen.

Of u bij meerdere aangemelde personen één gezamenlijke of ieder een aparte factuur wenst te ontvangen.

Welke speciale wensen u heeft (bijvoorbeeld met betrekking tot dieet).

Gaat een reis altijd door? Het kan gebeuren dat een door A1 Reizen georganiseerde reis wegens onvoldoende interesse niet  kan doorgaan. Het vereiste minimum aantal deelnemers wordt vermeld op de website en op het inschrijvingsformulier. Over het algemeen is het minimum aantal deelnemers voor een reis 12 personen. Een annulering door A1 Reizen wegens onvoldoende interesse, wordt uiterlijk vier weken voor vertrek aan de deelnemers meegedeeld.
Alle reeds betaalde reisgelden worden dan onmiddellijk door A1 Reizen terugbetaald.
Het zich uitschrijven op een nog niet gegarandeerde afreis staat evenwel gelijk met annuleren.

Hoe betalen?
Nadat u zich hebt aangemeld voor een reis ontvangt u van A1 Reizen een bestelbon en een voorschotfactuur. Vier weken voor vertrek wordt u gevraagd het resterende bedrag over te schrijven.

Wat zijn de kosten als ik een reis wil annuleren? Door de aard van de culturele/muziekreizen brengt annuleren volgende kosten met zich mee:

Tot 43 dagen voor afreis: 30% van de totale reissom.
Vanaf de 42ste dag  tot de 22ste dag voor afreis
: 75% van de totale reissom.
Minder dan 21 dagen voor afreis:
100% van de totale reissom.

De annulatiekosten van toegangstickets die “optioneel” zijn – dus niet in de totale reissom inbegrepen -, bedragen steeds 100%.

Een annulering wordt enkel binnen kantooruren tussen 9.30 uur en 17.30 uur in behandeling genomen, onder bijvoeging van de nodige getuigschriften of bewijsstukken. Annuleringen gemeld buiten kantooruren worden beschouwd te zijn binnen gekomen op de eerst volgende werkdag.

Ik heb een doorlopende annuleringsverzekering, is dat voldoende? Als u een doorlopende annuleringsverzekering heeft, is het belangrijk om na te gaan of de gehele reissom door uw verzekering gedekt wordt. Veel doorlopende annulatieverzekeringen kennen een maximumbedrag per schadegeval toe.

Kan ik een annulatieverzekering afsluiten bij A1 Reizen? Wanneer u zich telefonisch, via mail of via het inschrijvingsformulier hebt ingeschreven voor een reis, stuurt A1 Reizen u een inschrijvingsbevestiging samen met een eerste factuur. Tevens vindt u dan een (vrijblijvend ) voorstel voor een annulatieverzekering. U blijft vrij een annulatieverzekering af te sluiten waar u verkiest.

De annulatieverzekering afgesloten bij A1 Reizen dekt de kosten die ontstaan bij annulering. M.a.w. het verschil tussen de som die terugbetaald wordt door A1 Reizen ( zie “ Wat zijn de kosten als ik een reis wil annuleren?”) en wat u werkelijk reeds betaalde. Uiteraard enkel onder voorwaarde dat de reden tot annulering aanvaard wordt door de verzekeringsmaatschappij (zie polis).